Balanceren tussen ethische, medische en juridische overwegingen

Financiële ouderenmishandeling vormt een van de meest urgente maatschappelijke problemen. Kom tijdens deze bovenregionale kennis- en netwerkmomenten met andere professionals en beleidsmakers bijeen, die allen door hun vakinhoudelijke betrokkenheid te maken hebben met uiteenlopende consequenties van financiële misleiding van ouderen. Het inspirerende dagprogramma staat garant voor kennisoverdracht en onderlinge interactie.