Een juiste afweging van ethische en medische aspecten

Hoe te handelen wanneer verdere beschermende en/of juridische vervolgstappen onvermijdelijk blijken? Afhankelijk van de feiten en omstandigheden, kunnen diverse preventieve en beschermende maatregelen worden aangewend, om financiële uitbuiting tijdig een halt toe te roepen. Aspecten als handelingsbekwaam, wilsbekwaamheid, (digitale) weerbaarheid, als ook de autonomie van betreffende ouderen komen daarbij vanzelfsprekend aan de orde. Hierin ligt een primaire taak en verantwoordelijkheid voor de professionele multidisciplinaire omgeving van ouderen.