Participeren op de Kennismarkt

Het inspirerende dagprogramma staat in het teken van leren en verbinden, waarbij kennisoverdracht en onderlinge interactie centraal staan. 

Deze Kennismarkt is dé unieke gelegenheid om direct in contact te komen met belangwekkende partijen en professionals, die zich vanuit verschillende invalshoeken bezighouden met financiële misleiding van ouderen.

Om te participeren op de Kennismarkt kunt u een mailtje met dit verzoek sturen naar de organisatie.