Praktijkgericht vakoverstijgend kennis- en netwerkmoment

Financiële misleiding van ouderen vraagt momenteel om verdere aanscherping van specifieke vakinhoudelijke kennis, inclusief een doelgerichte multidisciplinaire benadering en juridische borging. Een adequate en professionele aanpak van financieel ouderenmisbruik, is balanceren tussen ethische, medische en juridische dilemma's. Een kwalitatieve mix van hoogwaardige experts, geven tijdens drie verschillende kennissessies inzicht in deze ingrijpende vorm van ouderenmishandeling. Gekozen is voor een aansprekende praktijkgerichte benadering, vanuit verschillende gerechtelijke arrondissementen in Nederland.

Weerbarstige praktijksituaties

Weerbarstige praktijksituaties

Financiële misleiding van ouderen kenmerkt zich door verschillende verschijningsvormen, waarbij indicatoren niet altijd op een eenvoudige wijze scherp kunnen worden afgebakend.

Read More

Ethische en medische aspecten

Ethische en medische aspecten

Op alle niveaus bestaat de mogelijkheid op handelingsverlegenheid, wanneer beschermende en/of juridische vervolgstappen onvermijdelijk blijken.

Read More

In juridisch perspectief

In juridisch perspectief

Bij het initiëren van essentiële juridische vervolgstappen blijkt voor de (kwetsbare) ouderen nog extra winst te behalen. Ook bij een vermoeden of een risico kan soms al met succes een beschermingsmaatregel worden getroffen. Van belang is dat elke professional terdege beseft dat financiële uitbuiting van ouderen strafbaar is.

Read More

Balanceren tussen ethische, medische en juridische overwegingen

Financiële ouderenmishandeling vormt een van de meest urgente maatschappelijke problemen. Kom tijdens deze bovenregionale kennis- en netwerkmomenten met andere professionals en beleidsmakers bijeen, die allen door hun vakinhoudelijke betrokkenheid te maken hebben met uiteenlopende consequenties van financiële misleiding van ouderen. Het inspirerende dagprogramma staat garant voor kennisoverdracht en onderlinge interactie.