Landelijke aftrap op donderdag 19 oktober 2023 in Utrecht

In het arrondissement Midden-Nederland start de unieke reeks van speciale conferenties over financieel ouderenmisbruik. Financiële misleiding van ouderen vraagt momenteel om verdere aanscherping van specifieke inhoudelijke kennis, inclusief een doelgerichte multidisciplinaire aanpak en juridische borging. Gekozen is voor een aansprekende praktijkgerichte benadering, vanuit elf afzonderlijke arrondissementen in Nederland. Kom tijdens deze speciale regionale kennis- en netwerkmomenten met andere professionals en beleidsmakers bijeen, die vanuit een vakinhoudelijke betrokkenheid te maken hebben met uiteenlopende consequenties van financiële misleiding van ouderen.

Weerbarstige praktijksituaties

Weerbarstige praktijksituaties

Financiële misleiding van ouderen kenmerkt zich door verschillende verschijningsvormen, waarbij indicatoren niet altijd op een eenvoudige wijze scherp kunnen worden afgebakend.

Read More

Ethische en medische aspecten

Ethische en medische aspecten

Op alle niveaus bestaat de mogelijkheid op handelingsverlegenheid, wanneer beschermende en/of juridische vervolgstappen onvermijdelijk blijken.

Read More

In juridisch perspectief

In juridisch perspectief

Bij het initiëren van essentiële juridische vervolgstappen blijkt voor de (kwetsbare) ouderen nog extra winst te behalen. Ook bij een vermoeden of een risico kan soms al met succes een beschermingsmaatregel worden getroffen. Van belang is dat elke professional terdege beseft dat financiële uitbuiting van ouderen strafbaar is.

Read More

Balanceren tussen ethische, medische en juridische overwegingen

Een kwalitatieve mix van specialistische kennisdragers, geven vakinhoudelijk inzicht in de ingewikkelde dagelijkse praktijk. Uiterst relevante ethische, medische en juridische thema’s worden tijdens verschillende kennisrondes uiteengezet. Doelstelling is om de complexe materie inhoudelijk beter te doorgronden, betrokken disciplines efficiënter met elkaar te verbinden en samen te komen tot een daadkrachtige aanpak van deze groeiende problematiek.