Domein overstijgend kennis- en netwerkmoment

De geschetste urgentie en het huidige inzicht van financiële misleiding van ouderen, vraagt om aanscherping vanuit een meer multidisciplinaire aanpak inclusief verbrede kennisuitwisseling. Het vakoverstijgend herkennen van elkaars rol en verantwoordelijkheid is essentieel voor een doelmatige samenhangende oplossing.

Deze kennis- en netwerkdag is bedoeld voor elke professional, zowel managers, uitvoerenden als beleidsmakers, die beroepsmatig te maken krijgen met financiële misleiding van (kwetsbare) ouderen. Doelstelling is om de complexe materie vakoverstijgend beter te doorgronden, betrokken disciplines efficiënter met elkaar te verbinden en samen te komen tot een daadkrachtige visie en aanpak van deze groeiende problematiek binnen een specifiek gerechtelijk arrondisement.

De interactieve opzet van het dagprogramma in combinatie met een zorgvuldig gekozen mix van gerenommeerde experts op specifieke onderdelen van dit vakgebied, bieden de unieke gelegenheid voor een hoogwaardige kennisdeling. Opmerkelijk is de bijzondere samenstelling waarin de verschillende sprekers exclusief samenkomen, om financiële misleiding van ouderen vanuit hun eigen expertise praktijkgericht uiteen te zetten aan een kwalitatieve gemêleerde groep professionele deelnemers uit de keten.

Aansluitend op elke kennisronde is voldoende tijd ingeruimd voor een doelmatige onderlinge interactie en inhoudelijke verdieping. Het interactieve dagprogramma wordt afgerond met een paneldiscussie die zich speciaal richt op preventie en vervolging. Daarbij staat het gezamenlijk afwegen en formuleren van (regionale) aanbevelingen, verbeterpunten en conclusies centraal.

Het inspirerende dagprogramma staat samen met de Kennismarkt garant voor een gedegen praktijkgerichte vertaalslag van deze complexe problematiek. De opzet van het programma is voor iedere regio gelijk; de opening wordt steeds door een andere spreker verzorgd.

09.00 uur – Inloop

Ontvangst met koffie en thee
Bezoek de Kennismarkt

10.00 uur – Welkom

Opening en introductie Trechter Financiële misleiding van ouderen door Michel Reimus, initiatiefnemer en ervaringsdeskundige

Kennisronde 1: Weerbarstige dagelijkse praktijksituaties

10.30 uur

11.00 uur

11.30 uur – Kennisdebat

Oscar Balkenende, Consultant NRI B.V.

mr. F.N.S.N. Smelt (Nicky), Directeur Executeursdiensten

Vragen en opmerkingen over de eerste kennisronde

12.00 – 13.00 uur

Kennisronde 2: Afweging van ethische en medische aspecten

13.15 uur


13.45 uur

14.15 uur – Kennisdebat

Prof. dr. Anja Machielse, Hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid, bijzonder hoogleraar Empowerment van Ouderen

Drs Theo Trompetter, arts, Directeur Trompetter & Partners, sociaal-medische expertise

Vragen en opmerkingen over de tweede kennisronde

14.45 – 15.15 uur – Pauze

Koffie en thee
Bezoek de kennismarkt

Kennisronde 3: In juridisch perspectief

15.30 uur

16.00 uur


16.30 uur – Kennisdebat

Prof. dr. Janine Janssen, Lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties

Kees Blankman, Bijzonder hoogleraar juridische bescherming van ouderen en meerderjarigen met beperkingen aan de Juridische Faculteit van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam, rechter plaatsvervanger bij de Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen

Vragen en opmerkingen over de derde kennisronde

17.00 uur – Afronding

Paneldiscussie: Knelpunten, kansen en aanbevelingen formuleren

De afsluitende paneldiscussie krijgt vorm en inhoud aan de hand van twee afgebakende onderdelen:

  • Preventie en voorkomen
  • Aanpak en vervolging

17.30 uur – Afsluiting

Netwerkborrel
Bezoek de kennismarkt