Uiteenzetting van de dagelijkse weerbarstige praktijk

Financiële uitbuiting ontstaat heel subtiel als een soort denkbeeldige trechtervorm, waarbij ouderen in een afhankelijkheidssituatie wegzakken en worden afgeschermd. Deze opgebouwde afhankelijke positie, maken schrijnende kwesties rondom financieel ouderenmisbruik extra complex. Achter veelal bewust gecreëerde feiten en omstandigheden, zit regelmatig een geheel andere werkelijkheid verscholen.

Wie neemt nu de verantwoordelijkheid en pakt doortastend en weloverwogen de regie, wanneer blijkt dat ouderen al dan niet onder (zachte) dwang zijn aangespoord of gemanipuleerd om opmerkelijke financiële keuzes te maken?