Juridisch perspectief voor ouderen bij financieel misbruik

Onrechtmatig financieel misleiden van ouderen is een vorm van ouderenmishandeling en wordt gezien als een vorm van huiselijk geweld. Wanneer signalen duiden op financiële misleiding waarvan ouderen daadwerkelijk het slachtoffer zijn, blijkt een juiste afweging van feiten en omstandigheden, inclusief een effectieve juridische opvolging onvoldoende samenhangend op elkaar aan te sluiten. Deze vorm van financiële misleiding mag niet worden gebagatelliseerd. Vooral bij financiële misleiding van ouderen waarbij grotere financiële belangen en waardevolle bezittingen in het geding zijn, kan sprake zijn van opzettelijke oplichting. Hierbij gaat het niet alleen om het oppikken van kenmerkende signalen of instellen van beschermende maatregelen, maar ook om sociale vaardigheden, juiste inschatting van ethische en medische aspecten, inclusief gedegen juridische afweging en borging.