BeroepsgroepCategoriePnt
Vereniging van Levensexecuteurs (Velex)5
Horus Nederlandse Branchevereniging voor Wettelijk VertegenwoordigersOpleiding5
Vereniging VertrouwensartsenVA specifieke scholing4,5
Koninklijke Notariële BeroepsorganisatieEthiek5
Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsScholing Dementieverpleegkunde6
Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsScholing Geriatrie-Gerontologie6
Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsScholing GGZ6
Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsScholing Praktijkondersteuners huisartsen somatiek6
Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsScholing Praktijkverpleegkunde6
RegisterpleinGeaccrediteerde deskundigheidsbevordering Cliëntondersteuners8
RegisterpleinGeaccrediteerde deskundigheidsbevordering Ervaringsdeskundigen8
RegisterpleinGeaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen8
RegisterpleinGeaccrediteerde deskundigheidsbevordering GHO8
RegisterpleinGeaccrediteerde deskundigheidsbevordering Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg8
RegisterpleinGeaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk8
RegisterpleinGeaccrediteerde deskundigheidsbevordering Mantelzorgmakelaars8
RegisterpleinGeaccrediteerde deskundigheidsbevordering Psychodiagnostisch Werkenden8
RegisterpleinGeaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen8
RegisterpleinGeaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal juridisch dienstverleners8
RegisterpleinGeaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker8