Balanceren tussen ethische, medische en juridische overwegingen

Een kwalitatieve mix van specialistische kennisdragers, geven vakinhoudelijk inzicht in de ingewikkelde dagelijkse praktijk. Uiterst relevante ethische, medische en juridische thema’s worden tijdens verschillende kennisrondes uiteengezet. Doelstelling is om de complexe materie inhoudelijk beter te doorgronden, betrokken disciplines efficiënter met elkaar te verbinden en samen te komen tot een daadkrachtige aanpak van deze groeiende problematiek.