Lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties

Janine Janssen is lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties, zowel binnen het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht van Avans Hogeschool als binnen de Politieacademie. Binnen deze lectoraten doet zij, samen met docenten, studenten en mensen uit de praktijk, onderzoek dat zich richt op de professionalisering van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Naast haar werk als lector werkt Janine ook als hoofd onderzoek bij het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld van de Nationale Politie en is zij bijzonder Hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit.

Janine gaat in op de rol en verantwoordelijkheid van de partners in veiligheidszorg
bij de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties, zoals ouderenmishandeling en de
actualiteit op dit vlak. Naast strafbaarstelling wordt ingegaan op gedragingen die leiden tot ouderenmishandeling en hoe die aangepakt dienen te worden.