Hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid, bijzonder hoogleraar
Empowerment van Ouderen

Anja Machielse is hoogleraar ‘Humanisme en Sociale Weerbaarheid’ en bijzonder hoogleraar
‘Empowerment van Ouderen’ aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. In haar onderzoek
staat het belang van sociale relaties centraal, zowel voor het persoonlijke leven als voor de bredere
gemeenschap. Belangrijke thema’s zijn: sociaal isolement, eenzaamheid, sociale weerbaarheid,
existentiële problemen en zingevingsvragen. Haar onderzoek naar ouderen is gericht op het
versterken van hun sociale positie en het stimuleren van sociale betrokkenheid.

Deze kennisronde gaat over een belangrijke risicogroep voor financiële uitbuiting, namelijk
zelfstandig wonende ouderen die vereenzaamd of geïsoleerd zijn. Ze hebben geen mensen in hun
omgeving die hen kunnen helpen om hun administratie of hun financiën bij te houden en zijn zeer
kwetsbaar voor financieel misbruik. We gaan in op de omstandigheden en behoeften van deze
ouderen en laten – aan de hand van casussen – zien met welke soorten misbruik deze ouderen te
maken kunnen krijgen en welke morele problemen de ondersteuning met zich meebrengt.