Consultant NRI B.V.

Al 30 jaar inspecteert Oscar inboedels en vooral nalatenschappen. Veel voor notarissen, advocaten, bewindvoerders, politie en rechtbanken. Landelijk financiële uitbuiting aan de orde gesteld en betrokken geraakt bij de landelijke campagne van VWS. Als deelnemer van de Brede Alliantie van VWS en initiatiefnemer van regionale netwerken is hij voorstander van samenwerken en pleit voor het vormen van lokale allianties tussen diverse professionals, vrijwilligers en ondernemers. Dit alles om financieel misbruik te voorkomen bij kwetsbaren en ouderen in het bijzonder.

Financieel misbruik is van alle tijden, alleen nu 80 jaar na de tweede wereldoorlog blijken veel
baby-boomers ouder geworden dan ooit. De huidige tijden kunnen voor de (zorg) afhankelijke
oudere zeer weerbarstig zijn. Dit mede omdat het financieel een welvarende generatie is en dat
brengt natuurlijk risico’s met zich mee. Wat aan de orde zal komen is de geschiedenis van de
vermogensopbouw, demografische werkingen, vormen van; “onder druk zetten”, financieel
misbruik en wat doen de Lokale Allianties om misbruik te voorkomen.