Ouderenmishandeling en meer specifiek financieel ouderenmisbruik, is een actueel aandachtsgebied. Het doelmatig en verantwoord in bescherming nemen van ouderen is momenteel een van de meest urgente maatschappelijke problemen. Dit specifieke thema vormt grote ethische, medische en juridische uitdagingen. Zeker in deze sterk veranderende tijd verdient dit prioriteit, want ouderen blijken ten tijde van recessie, de nasleep van Corona en toenemende digitalisering nog eens extra kwetsbaar.

Financieel misbruik van ouderen is overigens niet nieuw, want in 2019 was dit al de meest gerapporteerde vorm van ouderenmishandeling. Verschillende overheidscampagnes hebben financieel ouderenmisbruik in de afgelopen jaren onder de aandacht gebracht. Daartoe zijn allerlei initiatieven ontplooid, waarbij financieel ouderenmisbruik werd geagendeerd. Bewustwording en signalering zijn toegenomen waardoor diverse instanties en organisaties zich meer zijn gaan inzetten, om financiële uitbuiting van ouderen vroegtijdig te signaleren.

Daarbij is het doorbreken van allerlei gevoelsmatige en ethische dilemma’s essentieel, waarbij in aanvang op alle niveaus een reële kans bestaat op handelingsverlegenheid. Hierin ligt een primaire taak en verantwoordelijkheid voor de professionele multidisciplinaire omgeving van ouderen.