Directeur Executeursdiensten

Nickey Smelt kwam in haar werk als fiscalist en executeur situaties tegen waarvan zij het gevoel had dat het niet klopte, maar waar zij niet echt haar vinger op kon leggen. Toen in haar eigen familie een situatie van financieel misbruik ontstond, besloot zij zich te verdiepen in het onderwerp. Hoe ontstaat financieel misbruik? Wie doen het? Wie overkomt het? Wat is er tegen te doen? En (naar haar mening) de belangrijkste vraag: hoe is het te voorkomen?
Vanuit de vergaarde kennis en opgedane praktijkervaring is zij vraagbaak voor diverse organisaties geworden, bereidt zij aangiften (politie) voor en cases voor civiele procedures.

De aanpak van financieel misbruik blijkt in veel gevallen erg lastig. Daarom dienen alle
facetten van het leven van een slachtoffer dienen te worden onderzocht en aan elkaar
gekoppeld in de bewijsvoering. Het vraagt een om een 360 graden benadering. Waar lopen
we in de praktijk tegenaan? Wat zijn mogelijkheden? En wat kunnen we als professionals
doen aan preventie?