Bijzonder hoogleraar juridische bescherming van ouderen en meerderjarigen met beperkingen aan de Juridische Faculteit van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam, rechter plaatsvervanger bij de Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen

Kees Blankman is gepromoveerd op een proefschrift over curatele en was betrokken bij evaluaties van het beschermingsbewind en het mentorschap. Hij heeft onderzoek gedaan naar en gepubliceerd over (voornamelijk) rechtsvragen met betrekking tot bescherming, vertegenwoordiging en behandeling van wilsonbekwame veelal kwetsbare personen. Hij verzorgt cursussen en inleidingen in binnen- en buitenland en adviseert familieleden, notarissen en hulpverleners. Zijn expertise ligt op het raakvlak van familierecht en gezondheidsrecht en betreft de regelingen van mentorschap, bewind en curatele en de toepassing daarvan in de praktijk. Hij heeft zich ook verdiept in theorie en praktijk van het levenstestament, de veelal bij de notaris geregeld volmacht. Ten slotte strekt zijn deskundigheid zich ook uit tot de regeling en de toepassing in de praktijk van de Wzd (Wet zorg en dwang) en de Wvggz (Wet verplichte ggz). Deze wetten maken mogelijk dat bij – dreigend – ernstig nadeel mensen met dementie, een verstandelijke beperking of een psychische stoornis onvrijwillig worden behandeld of opgenomen. 

Bij de kennisronde gaan we dieper in op financiële mishandeling van ouderen. Naast
bewustwording en beleid (bijvoorbeeld bevorderen dat mensen op tijd nadenken over later en zaken
regelen) is ook het recht van belang. We bespreken de juridische (on)mogelijkheden om
mishandeling te voorkomen of aan te pakken. Waarbij ook de vraag aan de orde komt of er
sprake is van ouderenmishandeling als de oudere dat niet zo ervaart. En ook: wat te doen als
ingrijpen geboden lijkt, maar niet zeker is of de oudere met het op afstand zetten van de
dader er in kwaliteit van leven erg op vooruit gaat.