Directeur Trompetter & Partners, sociaal-medische expertise

Theo Trompetter is voormalig verpleeghuisarts én politiearts. Al vele jaren tevens medisch adviseur (arts) en opleider in het sociaal-domein. Sinds 1994 is hij verantwoordelijk voor tal van opleidingsprogramma’s op het terrein van Maatschappij & Gezondheid voor diverse opleidingsinstituten. Hij verzorgt onder andere opleidingen en studiedagen voor met name artsen, medisch adviseurs, indicatieadviseurs Wmo en Wlz, paramedici, gemeenteconsulenten en notarissen. Expertise-rapporten opmaken voor gemeenten,  rechtbanken en andere instanties behoren ook tot zijn gebied.

Sinds 2012 bestaat een mede door hem ontwikkeld protocol over de medische beoordeling wilsbekwaamheid in relatie tot het opmaken van notariële akten, waarvan de kennis en ervaring ook breder toepasbaar is gebleken. Bijvoorbeeld bij het beoordelen van de wilsbekwaamheid van mensen die mogelijk financieel zijn uitgebuit of voor het aanvragen van curatele, bewindvoering en mentorschap.

In de kennisronde wordt ingegaan op de praktijk van de beoordeling wilsbekwaamheid in
relatie tot (verdenking op) financiële uitbuiting of ouderenmishandeling in het algemeen.