Opening en introductie; huidige regionale ervaringen, status en ontwikkelingen

Verschillende overheidscampagnes hebben financieel ouderenmisbruik in de afgelopen jaren onder de aandacht gebracht. Daartoe zijn allerlei initiatieven ontplooid, waarbij financieel ouderenmisbruik werd geagendeerd. Bewustwording en signalering zijn toegenomen waardoor diverse instanties en organisaties zich meer zijn gaan inzetten, om financiële uitbuiting van ouderen vroegtijdig te signaleren. Financieel ouderenmisbruik staat in het kader van preventie momenteel beter op het netvlies van de samenleving en bij professionals is de relevantie ervan duidelijk. Echter, om erger te voorkomen en ouderen effectief in bescherming te nemen, blijkt ingrijpen van buitenaf noodzakelijk.

Anouk Martijn