Uniek multidisciplinair kennis- en netwerkmoment

De geschetste urgentie en het huidige inzicht van financiële misleiding van ouderen, vraagt om aanscherping vanuit een meer multidisciplinaire aanpak inclusief verbrede kennisuitwisseling. Het vakoverstijgend herkennen van elkaars rol en verantwoordelijkheid is essentieel voor een doelmatige samenhangende oplossing.

Deze kennis- en netwerkdag is bedoeld voor elke professional, zowel managers, uitvoerenden als beleidsmakers, die beroepsmatig te maken krijgen met financiële misleiding van (kwetsbare) ouderen.

De interactieve opzet van het dagprogramma met een zorgvuldig gekozen mix van gerenommeerde vak experts, inclusief een kwalitatieve gemêleerde groep aan professionele deelnemers uit de keten, bieden dé unieke gelegenheid voor een hoogwaardige kennisdeling. De verschillende momenten staan garant voor een doelmatige praktijkgerichte afweging en gedegen vertaalslag van deze complexe problematiek.

Aansluitend op elke kennisronde is speciaal tijd ingeruimd voor onderlinge interactie en inhoudelijke verdieping. Het interactieve dagprogramma wordt afgerond met het gezamenlijk formuleren van (regionale) aanbevelingen, verbeterpunten en conclusies.

Het inspirerende dagprogramma krijgt daarvoor aan de hand van de hieronder weergegeven onderdelen vorm en inhoud:

09.00 uur – Inloop

Ontvangst met koffie en thee
Bezoek de Kennismarkt

10.00 uur – Aftrap

Opening en introductie; huidige regionale ervaringen, status en ontwikkelingen
Anouk Martijn – Veilig Thuis / Samen Veilig Utrecht

Kennisronde 1: Weerbarstige dagelijkse praktijksituaties

10.30 uur

11.00 uur

11.30 uur – Kennisdebat

Oscar Balkenende, Consultant NRI B.V.

mr. F.N.S.N. Smelt (Nicky), Directeur Executeursdiensten

Vragen en opmerkingen over de eerste kennisronde

12.00 – 13.00 uur

Kennisronde 2: Afweging van ethische en medische aspecten

13.15 uur


13.45 uur

14.15 uur – Kennisdebat

Prof. dr. Anja Machielse, Hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid, bijzonder hoogleraar Empowerment van Ouderen

Drs Theo Trompetter, arts, Directeur Trompetter & Partners, sociaal-medische expertise

Vragen en opmerkingen over de tweede kennisronde

14.45 – 15.15 uur – Pauze

Koffie en thee
Bezoek de kennismarkt

Kennisronde 3: In juridisch perspectief

15.30 uur

16.00 uur


16.30 uur – Kennisdebat

Prof. dr. Janine Janssen, Lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties

Kees Blankman, Bijzonder hoogleraar juridische bescherming van ouderen en meerderjarigen met beperkingen aan de Juridische Faculteit van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam, rechter plaatsvervanger bij de Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen

Vragen en opmerkingen over de derde kennisronde

17.00 uur – Afronding

Gezamenlijke discussie en vastlegging
Knelpunten, kansen en aanbevelingen formuleren

17.30 uur – Afsluiting

Netwerkborrel
Bezoek de kennismarkt