Ouderenmishandeling en meer specifiek financieel ouderenmisbruik, is een actueel aandachtsgebied. Het doelmatig voorkomen en verantwoord in bescherming nemen van ouderen is momenteel een van de meest urgente maatschappelijke problemen. Dit specifieke thema vormt grote ethische, medische en juridische uitdagingen. Zeker in deze sterk veranderende tijd verdient dit prioriteit en blijken ouderen extra kwetsbaar. De denkbeeldige trechter van financiële uitbuiting schetst een complexe systematiek, waarin ouderen kunnen wegzakken, doelbewust stap voor stap worden geïndoctrineerd, geïsoleerd en misleid.

Financieel misbruik van ouderen is niet nieuw, want in 2019 was dit al de meest gerapporteerde vorm van ouderenmishandeling. De eerste stap voor een doelmatige oplossing, ligt vanzelfsprekend primair bij de eigen verantwoordelijkheid van ouderen zelf. Zij dienen tijdig de juiste voorwaarden en omstandigheden te creëren, om financiële uitbuiting te voorkomen. Naast de juiste voorzorgsmaatregelen inclusief de (digitale) weerbaarheid, vormen vereenzaming en het tijdig signaleren van eerste vermoedens, of daadwerkelijk constateren van concrete misstanden, belangrijke aandachtsgebieden.

Diverse aspecten dragen er in verschillende fasen van de beeldvormige trechter toe bij dat ouderen geleidelijk de grip op hun eigen positie kwijtraken. Vervolgens verliezen zij het inzicht in hun financiële situatie, inclusief het overzicht op hun persoonlijke bezittingen. Ouderen worden doelgericht meegezogen in deze dubieuze trechter van financiële en materiele misleiding. Zij raken verstrikt in de ingewikkeldheid van verstoorde relaties, ethische normen en waarden, medische beoordelingen, beschermingsmaatregelen en juridisch getouwtrek.

Gelet op de huidige economische en maatschappelijke omstandigheden inclusief digitale ontwikkelingen, is een verbreedde kennisverdieping en inhoudelijke aanscherping van een justitieel opvolgingsbeleid urgent te noemen. De actuele status van financiële misleiding van ouderen, vraagt daarvoor om meer gezamenlijke prioriteit vanuit een vakoverstijgende multidisciplinaire kijk. Zonder efficiënte samenwerking van professionals kan financiële misleiding niet worden voorkomen, of doelgericht worden opgetreden om geconstateerde misstanden effectief een halt toe te roepen.

Oorzaken van financiële misleiding van ouderen liggen veelal op diverse terreinen. Daartoe is vakoverstijgend inzicht en kennisdeling voor alle betrokken professionals vanuit ethische, medische en juridische invalshoeken uiterst relevant. Bij het initiëren van essentiële vervolgstappen om ouderen te behoeden of effectief in bescherming te nemen, blijkt op dit cruciale kantelmoment nog extra winst te behalen die recht doen aan de positie van betrokken ouderen. Met elkaar vormen we de sleutel naar adequaat handelen.

Het interactieve kennisprogramma biedt u daarvoor een leerzame voedingsbodem.

Kijk voor meer informatie over accreditatie onder Agenda en aanmelden.